Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Ε Ι Σ
Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η

Αύξηση δυναμικότητας και παραγωγικός εκσυγχρονισμός

Επενδυτικό σχέδιο (με εγκεκριμένη απόφαση επιχορήγησης στο πλαίσιο του επενδυτικού ν.3908/2011) προϋπολογισμού €1.675.000 πλέον ΦΠΑ. Βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης κι έχει χρηματοδοτηθεί στο σύνολό του με ίδια κεφάλαια. Το επενδυτικό σχέδιο αφορά στη “Διαφοροποίηση (της υφιστάμενης) παραγωγικής μονάδας με δημιουργία νέων προϊόντων και στην επέκταση των χώρων, παραγωγής, αποθήκευσης και συσκευασίας” (εκσυγχρονισμός υφιστάμενης μονάδας 3.000 τ.μ. και κατασκευή νέας παρακείμενης μονάδας επιφάνειας 2.500 τ.μ. περίπου, περιβάλλοντος χώρου ώστε η δυναμικότητα να ανέλθει στους 7.000 τόνους)

Σεβασμός στο περιβάλλον και προστιθέμενη αξία προϊόντων

Νέο επενδυτικό σχέδιο της εταιρίας (στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης - πρώην Μπαλτατζής - Μέτρο 4.2.1) εγκεκριμένου προϋπολογισμού €3.143.158. Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και περιλαμβάνει κατασκευή νέων κτιριακών (3.000 τ.μ.) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων για την παρασκευή και αποθήκευση προϊόντων τελικού καταναλωτή (retail). Επίσης περιλαμβάνει σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (βιολογικός καθαρισμός) που μαζί με τη συλλογή των ομβρίων αποσκοπεί στην άρδευση μεγάλου τμήματος παρακείμενων εκτάσεων με ελαιόδενδρα. Επίσης περιλαμβάνει εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου για ιδιοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (net-metering). Με τα έργα αυτά η εταιρία θα ενισχύσει τη γκάμα προϊόντων της με προϊόντα προστιθέμενης αξίας στοχεύοντας σε νέες αγορές και παράλληλα στοχεύει να μηδενίσει το περιβαλλοντικό κι ενεργειακό αποτύπωμά της, λειτουργώντας πρότυπα.

Στο όραμα της Λαδάς Α.Ε. συμπεριλαμβάνεται και η διάδοση της Ελληνικής επιτραπέζιας ελιάς σε ολόκληρο τον παγκόσμιο χάρτη, πράξη την οποία έρχεται να ενισχύσει η ευρεία συλλογή πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας που διαθέτει η εταιρεία, ανάμεσα στα οποία και τα ISO 22000:2005 HACCP (TÜV), ISO 9001:2008 (TÜV), BRC, IFS, HALAL, AGROCERT (προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης).

Ψηφιακός εκσυγχρονισμός

Επενδυτικό σχέδιο που αποσκοπεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης με την εγκατάσταση νέων πληροφορικών συστημάτων και εφαρμογές για:

 • Προγραμματισμό, έλεγχο και παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας ποσοστικά και ποιοτικά με δυνατότητα πλήρους ιχνηλασιμότητας αλλά και κοστολόγησης των προϊόντων
 • Οικονομικό προγραμματισμό και απολογισμό με KPIs
 • Επιχειρηματική ευφυία για βέλτιστες αποφάσεις
 • Εξυπηρέτηση πελατών και απομακρυσμένη παραγγελιοληψία
 • Αναβάθμιση website και προβολή μέσω του διαδικτύου και των social media
 • Ηλεκτρονικά καταστήματα πωλήσεων προϊόντων

Το επενδυτικό σχέδιο συγχρηματοδοτείται από τη δράση ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ.

Λειτουργική και προϊοντική αναβάθμιση

Επενδυτικό σχέδιο που αποσκοπεί στον λειτουργικό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης με τις παρακάτω δράσεις:

 • Σχεδιασμό νέων συσκευασιών και ετικετών προϊόντων
 • Εγκατάσταση και πιστοποίηση νέων συστημάτων ασφάλειας και διαχείρισης ποιότητας τροφίμων
 • Ανανέωση του στόλου επαγγελματικών οχημάτων της εταιρίας
 • Κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων προϊόντων
 • Προβολή μέσω του διαδικτύου και των social media

Το επενδυτικό σχέδιο συγχρηματοδοτείται από τη δράση ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΜΕ.