Διαδικασία Παραπόνων – Επιστροφών

test

Διαδικασία Παραπόνων - Επιστροφών​


Η LADAS FOODS εγγυάται την ποιότητα των προϊόντων της καθώς παράγονται σύμφωνα με αυστηρές προδιαγραφές και πιστοποιημένα συστήματα ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. Σε κάθε περίπτωση και εφόσον οι πελάτες έχουν παράπονα σχετικά με τα προϊόντα που προμηθεύονται ακολουθούνται οι παρακάτω διαδικασίες:

Τύποι Παραπόνων: Ποιότητας και Διακίνησης Προϊόντος

Τα παράπονα ποιότητας συνδέονται με την ζητήματα ποιότητας του προϊόντος ή της συσκευασίας αυτού.

Η διαδικασία διαχείρισης παραπόνων απαιτεί από τον πελάτη – συνεργάτη τη διατήρηση – προσκόμιση των εξής πληροφοριών:

Προσοχή:
Ο φυσικός έλεγχος του φορτίου (σωστή ταξινόμηση και καλή κατάσταση προϊόντος) πραγματοποιείται από τον πελάτη κατά την παραλαβή και είναι ιδιαιτέρως σημαντικός. Καμία απώλεια ή ζημιά κατά τη μεταφορά δεν αναγνωρίζεται σε περίπτωση που η ζημιά δεν αναφέρεται στο δελτίο αποστολής. Περαιτέρω:

Παράπονα ποιότητας

θα πρέπει να αποστέλλονται από τον πελάτη εντός ενός μηνός από την παράδοση των προϊόντων. Παράπονα μετά από αυτήν την ημερομηνία θα απορρίπτονται εάν δεν συνοδεύονται από τα εβδομαδιαία αρχεία συντήρησης και αποθήκευσης του προϊόντος από τον πελάτη.

Παράπονα διακίνησης

τα οποία προκύπτουν από τη νομική ευθύνη του μεταφορέα να μεταφέρει φορτίο εντός της προβλεπόμενης ημερομηνίας παράδοσης και χωρίς απώλειες ή ζημιές. Καθορίζονται από την συμφωνία – σύμβαση μεταφοράς και αποτελούν ευθύνη του μεταφορέα. Η αναφορά των παραπόνων θα πρέπει να αποστέλλεται από τον πελάτη εντός μιας εβδομάδας από την παράδοση αγαθών.

Τα παράπονα λαμβάνονται υπόψη και μελετώνται με μεγάλη προσοχή από τα τμήματα Ποιοτικού ελέγχου και Εξυπηρέτησης Πελατών. Επίσημη απάντηση αποστέλλεται στον πελάτη μέσα σε περίπου 10 ημέρες από την υποβολή των παραπόνων. Εφόσον τα παράπονα κριθούν βάσιμα ως προς τις ευθύνες της LADAS FOODS S.A εγκρίνεται η επιστροφή των προϊόντων και εκδίδεται πιστωτικό σημείωμα.