Σειρές προϊόντων

Πιστοποιήσεις
Η Λαδάς Α.Ε. έχει εμπλουτίσει τη συλλογή πιστοποιητικών της προσθέτοντας σε αυτή τα γνωστά IFS & BRC (αφορούν τη διασφάλιση παραγωγής και επεξεργασίας προϊόντων, καθώς και την καταλληλότητα των κτηριακών υποδομών και εξοπλισμού). Προηγούμενο «απόκτημα» είναι το πιστοποιητικό AGROCERT - Π.Ο.Π. (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης), το οποίο χαρακτηρίζει την πράσινη ελιά Χαλκιδικής.
PISTOPOIHSEIS