Ξανθές Φυσικές Ελιές | Εκπυρηνωμένες | Βαρέλι 130kg | elia-elia

Ξανθές Φυσικές Ελιές | Εκπυρηνωμένες | Βαρέλι 130kg | elia-elia

In stock

“Ποικιλία Αμφίσσης”

Όγκος Συσκευασίας (lit) 220
Στραγγισμένο βάρος/τεμ. (kg) 130
Κατηγορία: