Μαύρες Φυσικές Ελιές | Χαρακτές | Pet 1kg | elia-elia

Μαύρες Φυσικές Ελιές | Χαρακτές | Pet 1kg | elia-elia

In stock

“Ποικιλία Αμφίσσης”

Όγκος Συσκευασίας (lit) 1.5
Στραγγισμένο βάρος/τεμ. (kg) 1
Τεμάχια / Χαρτοκιβώτιο 6
Χαρτοκιβώτια / Παλέτα 80
Μικτό βάρος παλέτας 480
Παλετοποίηση 10 κιβώτια/στρώση Χ 8 κιβώτια/ύψος
Κατηγορία: