Μαύρες Φυσικές Ελιές | Χαρακτές | Δοχείο 13kg | elia-elia

Μαύρες Φυσικές Ελιές | Χαρακτές | Δοχείο 13kg | elia-elia

In stock

“Ποικιλία Αμφίσσης”

Όγκος Συσκευασίας (lit) 20
Στραγγισμένο βάρος/τεμ. (kg) 13
Τεμάχια / Χαρτοκιβώτιο *
Χαρτοκιβώτια / Παλέτα *
Μικτό βάρος παλέτας 959.15
Παλετοποίηση 15 δοχεία/στρώση Χ 3 δοχεία/ύψος
Κατηγορία: