Μαύρες Φυσικές Ελιές | Ροδέλες | Tupper 3kg | elia-elia

Μαύρες Φυσικές Ελιές | Ροδέλες | Tupper 3kg | elia-elia

In stock

“Ποικιλία Αμφίσσης”

Όγκος Συσκευασίας (lit) 5,7
Στραγγισμένο βάρος/τεμ. (kg) 3
Τεμάχια / Χαρτοκιβώτιο 4
Χαρτοκιβώτια / Παλέτα 35
Μικτό βάρος παλέτας 844.25
Παλετοποίηση 7 κιβώτια/στρώση Χ 5 κιβώτια/ύψος
Κατηγορία: