Μαύρες Φυσικές Ελιές | Ροδέλες | Pet 0.400kg | elia-elia

Μαύρες Φυσικές Ελιές | Ροδέλες | Pet 0.400kg | elia-elia

In stock

“Ποικιλία Αμφίσσης”

Όγκος Συσκευασίας (lit) 0.700
Στραγγισμένο βάρος/τεμ. (kg) 0.400
Τεμάχια / Χαρτοκιβώτιο 12
Χαρτοκιβώτια / Παλέτα 80
Μικτό βάρος παλέτας 846
Παλετοποίηση 8 κιβώτια/στρώση Χ 10 κιβώτια/ύψος
Κατηγορία: