Μαύρες Φυσικές Ελιές | Ροδέλες | Δοχείο 10kg | elia-elia

Μαύρες Φυσικές Ελιές | Ροδέλες | Δοχείο 10kg | elia-elia

In stock

“Ποικιλία Αμφίσσης”

Όγκος Συσκευασίας (lit) 17
Στραγγισμένο βάρος/τεμ. (kg) 10
Τεμάχια / Χαρτοκιβώτιο *
Χαρτοκιβώτια / Παλέτα *
Μικτό βάρος παλέτας 1067.6
Παλετοποίηση 15 δοχεία/στρώση Χ 4 δοχεία/ύψος
Κατηγορία: