Μαύρες Φυσικές Ελιές | Εκπυρηνωμένες | Tupper 6kg | elia-elia

Μαύρες Φυσικές Ελιές | Εκπυρηνωμένες | Tupper 6kg | elia-elia

In stock

“Ποικιλία Αμφίσσης”

Όγκος Συσκευασίας (lit) 10
Στραγγισμένο βάρος/τεμ. (kg) 6
Τεμάχια / Χαρτοκιβώτιο 2
Χαρτοκιβώτια / Παλέτα 30
Μικτό βάρος παλέτας 725.9
Παλετοποίηση 6 κιβώτια/στρώση Χ 5 κιβώτια/ύψος
Κατηγορία: