Μαύρες Φυσικές Ελιές | Εκπυρηνωμένες | Pet 3kg | elia-elia

Μαύρες Φυσικές Ελιές | Εκπυρηνωμένες | Pet 3kg | elia-elia

In stock

“Ποικιλία Αμφίσσης”

Όγκος Συσκευασίας (lit) 5
Στραγγισμένο βάρος/τεμ. (kg) 3
Τεμάχια / Χαρτοκιβώτιο 4
Χαρτοκιβώτια / Παλέτα 30
Μικτό βάρος παλέτας 683.3
Παλετοποίηση 6 κιβώτια/στρώση Χ 5 κιβώτια/ύψος
Κατηγορία: