Μαύρες Φυσικές Ελιές | Εκπυρηνωμένες | Δοχείο 10kg | elia-elia

Μαύρες Φυσικές Ελιές | Εκπυρηνωμένες | Δοχείο 10kg | elia-elia

In stock

“Ποικιλία Αμφίσσης”

Όγκος Συσκευασίας (lit)17
Στραγγισμένο βάρος/τεμ. (kg)10
Τεμάχια / Χαρτοκιβώτιο*
Χαρτοκιβώτια / Παλέτα*
Μικτό βάρος παλέτας1067.6
Παλετοποίηση15 δοχεία/στρώση Χ 4 δοχεία/ύψος
Κατηγορία: