Ελιές Καλαμών | Χαρακτές | Δοχείο 13kg | elia-elia

Ελιές Καλαμών | Χαρακτές | Δοχείο 13kg | elia-elia

In stock
Όγκος Συσκευασίας (lit) 20
Στραγγισμένο βάρος/τεμ. (kg) 13
Τεμάχια / Χαρτοκιβώτιο *
Χαρτοκιβώτια / Παλέτα *
Μικτό βάρος παλέτας 959.15
Παλετοποίηση 15 δοχεία/στρώση Χ 3 δοχεία/ύψος
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΛΙΑΣ ΚΟΜΜΑΤΙΑ
MAMMOUTH 101-110
S.COLOSSAL 111-120
COLOSSAL 121-140
GIANTS 141-160
EXTRA JUMBO 161-180
JUMBO 181-200
EXTRA LARGE 201-230
LARGE 231-260
SUPERIOR 261-290
BRILLIANT 291-320
FINE 321-350
BULLETS 351-380
Κατηγορία: