Ελιές Θρούμπες| Ολόκληρες| Vacuum 200g | Olive in Greece

Ελιές Θρούμπες| Ολόκληρες| Vacuum 200g | Olive in Greece

In stock
Όγκος Συσκευασίας (lit)
Στραγγισμένο βάρος/τεμ. (kg) 0.2
Τεμάχια / Χαρτοκιβώτιο 12
Χαρτοκιβώτια / Παλέτα 150
Μικτό βάρος παλέτας 441.5
Παλετοποίηση 15 κιβώτια/στρώση Χ 10 κιβώτια/ύψος
Κατηγορία: