Στη LADAS FOODS οι αξιωματούχοι του δικτύου AREPO

Εκπροσώπους Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ενώσεων Παραγωγών των Περιφερειών, που παράγουν Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), μεταξύ των οποίων και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, και συμμετέχουν στο δίκτυο AREPO, υποδέχθηκε στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της ο Πρόεδρος της LADAS FOODS κ. Δημήτριος Λαδάς. Η επίσκεψη εντάχθηκε στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης της Ένωσης Ευρωπαϊκών Περιφερειών και Παραγωγών (δίκτυο AREPO) που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019.

Τους Ευρωπαίους αξιωματούχους συνόδευσε η Περιφερειακή Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας κ. Κατερίνα Ζωγράφου και στελέχη της ΠΚΜ που εντάχθηκε πέρσι στο δίκτυο AREPO, με στόχους την προστασία, αλλά και προώθηση των πιστοποιημένων ποιοτικών προϊόντων-σημαία της μακεδονικής γης, την προώθηση του γαστρονομικού τουρισμού, την προβολή και προώθηση της «Μακεδονικής Κουζίνας», την εξωστρέφεια του αγροδιατροφικού τομέα και τη σύνδεσή του με τον τουρισμό και τον πολιτισμό.

Στόχος του AREPO είναι η καλύτερη προστασία των ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντων, αλλά και των εγγυημένων ιδιότυπων προϊόντων (ΕΠΙΠ) στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, καθώς και η προώθηση, η προάσπιση και η προστασία τόσο των καταναλωτών όσο και των παραγωγών των ευρωπαϊκών περιοχών οι οποίοι εμπλέκονται στην παραγωγή των προϊόντων προέλευσης.

Στο Δίκτυο συμμετέχουν αντιπρόσωποι από 35 Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 480 Ενώσεις Παραγωγών των Περιφερειών, καλύπτοντας έτσι πάνω από το 50% των παραγόμενων προϊόντων ονομασίας προέλευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα στελέχη της LADAS FOODS Θέμης Καρτσιώτης, Σύμβουλος Διοίκησης και Ανάπτυξης και Κατερίνα Κοντονικόλα, Υπεύθυνη Ποιοτικού Ελέγχου, παρουσίασαν τις οργανοληπτικές ιδιότητες των ποικιλιών της Ελληνικής ελιάς που επεξεργάζεται, συσκευάζει και εξάγει σε όλο τον κόσμο η εταιρία με έμφαση στις πράσινες ελιές Χαλκιδικής, καθώς επίσης και την εξέλιξη της παραγωγής και της κατανάλωσης επιτραπέζιων ελιών σε όλο τον κόσμο, που έχουν τριπλασιαστεί τα τελευταία τριάντα χρόνια, αλλά και στην Ελλάδα, που αποτελεί τη δεύτερη εξαγωγική δύναμη επιτραπέζιας ελιάς παγκοσμίως. Στους Ευρωπαίους αξιωματούχους παρουσιάστηκε η παραγωγική και εξαγωγική δραστηριότητα της LADAS FOODS και το επενδυτικό πρόγραμμά της που αφορά στην ανάπτυξη παραγωγικών εγκαταστάσεων για την παραγωγή νέων προϊόντων επιτραπέζιας ελιάς για τον τελικό καταναλωτή, πλήρη αξιοποίηση των υδατικών πόρων με την κατασκευή νέου βιολογικού καθαρισμού και τη συλλογή καθαρών λυμάτων και ομβρίων από τις επιφάνειες των εγκαταστάσεων της εταιρίας προς άρδευση παρακείμενων εκτάσεων με ελαιόδενδρα, εξασφάλιση μηδενικού ενεργειακού αποτυπώματος με την εγκατάσταση ΑΠΕ, πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης συσκευασιών στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, αλλά και εγκατάσταση συστημάτων επιχειρηματικής ευφυίας στην οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης.

20190306_104129     20190306_104415

20190306_111323     20190306_110816

20190306_111015      20190306_111949